dinsdag, mei 23, 2017

Flowers on Kraft

Just doing some stamping and coloring.  Love the kraft cardstock from Papicolor.
Gewoon een beetje stempelen en kleuren.  Mooi kraft kaartkarton van Papicolor.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Fine Flowers Vol 2
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Mini Mason Jar
Archival Inkpad: 
Jet Black
Pencils:  Caran d' Ache


maandag, mei 22, 2017

Flower Tag

 Simple coloring with pencils again on this tag.
Gewoon met potloden inkleuren blijft leuk om te doen.

 The background was colored with Distress Inks on a craftsheet.  This wet technique helps when you want to use pencils on smooth Canson Bristol paper.  The flower was stamped with Oxide ink and colored with pencils.  
Voor de achtergrond gebruikte ik Distress inkten met water op een craft sheet. Deze natte techniek helpt om achteraf met kleurpotloden te werken op het gladde Canson Bristol papier.  De bloem werd met Oxide inkt gestempeld en met potloden ingekleurd.

I mixed the large and small letters from Darkroom Door's Alphabet Medley set, stamped with Oxide ink.  And I did some subtle sponging using a stencil.
De grote en kleine letters van de Alphabet Medley set door elkaar gebruikt met Oxide inkt.  Nog lichtjes gesponst met behulp van een stencil.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Alphabet Medley, Fine Flowers Vol 2
Distress Inkpads:  Pumice Stone, Shabby Shutters
Distress Oxide Inkpad: Vintage Photo
Caran d' Ache Pencils
Tim Holtz Mini Layering Stencil

zondag, mei 21, 2017

Birdwatching

So fun to watch the birds.
Zo leuk om de vogels in 't oog te houden. 

  This baby blue tit is learning to keep its balance on a wobbly twig.
 Dit baby pimpelmeesje leert om zijn evenwicht te houden op een wiebelend takje.
zaterdag, mei 20, 2017

Black & White - 318

 A pattern stamped in black, using a hand carved stamp.

Met een gekerfde stempel dit patroon gestempeld

vrijdag, mei 19, 2017

Kraft & Pencils

 I always love the look of colored pencils on kraft cardstock.  Simple but effective.
Nu en dan maak ik een simpel kraft kaartje: stempelen en gewoon inkleuren met potloden.

 Kraft cardstock is by Papicolor, stamps by Darkroom Door.

 Kraft kaartjes gebruikt van Papicolor, en stempels van Darkroom Door.


I used:
Darkroom Door stamp set:  Fine Flowers Vol 2
Archival Inkpad:  Jet Black
Colored Pencils:  Caran d'Ache
Cardstock:  Papicolor

donderdag, mei 18, 2017

Bye Birdies!

 We have been watching the blue tits for weeks, flying in and out to feed the little ones.
They chose today, a rainy day, to leave the nest.
Wekenlang konden we de pimpelmeesjes in 't oog houden door het keukenraam.  Ze vlogen af en aan om de kleintjes te voeren.  Vandaag trokken de kleintjes de wijde wereld in.

 Some of them needed a bit of encouragement from the parents.
Sommigen hadden nog wat aanmoediging nodig van de ouders.

 Here's the next one
Deze waagt het er op

 The next one
De volgende

Good luck!
Veel geluk!

woensdag, mei 17, 2017